úterý 9. listopadu 2010

Co je to Scid a jak to používám

Program Scid (Shanon Chess Information Database) je šachový databázový program umožňující všechny funkce, které od podobného programu potřebuji. To znamená především přehrávání partií, analýzu, dopisování komentářů, přenášení partií do jiných programů - případně do textu, na webové stránky a analýzu pozic. Dále všechny databázové funkce běžné ve velkých databázích a to především vyhledávání podle různých kritérií - šachová pozice, hráči, místa sehrání, datumu, řazení partií a další kritéria.

Následující popis nemá za cíl nahrazovat podrobný návod k práci se Scid (ten je v menu Help i v české verzi), ale pouze moje osobní zkušenosti a postupy, které nejčastěji používám. Scid má mnoho dalších užitečných funkcí a tak si občas jenom procházím jednotlivá menu a zkouším, co která funkce dělá a to všem uživatelům doporučuji.
___________________________________________________________________________

Data pro Scid jsou šachové databáze a ty vždy tvoří 3 soubory s koncovkami .si4 .sn4 a sg4. Samozřejmě Scid umí pracovat i se zápisy partií v pgn formátu. Partie ve formátu pgn lze přehrávat otevřením přímo ve Scid, anebo pomocí importu jedné případně skupiny partií. Z databází lze partie exportovat do souboru.pgn. Malý problém je s českými diakritickými znaménky v komentářích a tak raději žščř nepoužívám, protože šachová partie není román.

Databáze z formátu populárního, ale placeného programu "ChessBase" si do Scid převádím přes pgn soubor. Z ChessBase vyexportuji jako textový soubor formátu .pgn a potom naimportuji do Scid.

Jeden ze základních režimů práce s programem Scid je vyhledávání v základní Megabázi, obsahující všechny důležité historické partie od 15-tého století. Tuto Megabázi jsem si během minulého roku vytvářel tak, že veškeré důležité databáze a partie na internetu v pgn, cbh formátech, které mi přišly pod ruku a byly nějak historicky nebo teoreticky významné, jsem naimportoval do databáze "megabase". Partií v pgn formátu je plný internet. Samozřejmě se tam ze začátku vyskytovaly stejné partie i několikrát, komentované, nekomentované, s různými údaji. To však není pro Scid problém, protože ta umí vyhledat duplicitní partie a odstranit je. Odstranil jsem také partie s nulovým počtem tahů, několikatahové remízy a jiné zbytečné a bezcenné partie. Stále přicházím na duplicitní partie a databázi čistím. Ponechávám jen partie s komentáři a pokud je více komentátorů, tak nechávám i duplicity. Vznikla mi tedy Super Megabase zatím s více jak 4.4 miliony unikátních partií od roku 1500 až do dnešního dne. Tuto databázi stále doplňuji novými partiemi z webu Týden v šachu - , kde každé úterý vychází nový soubor partií z posledních turnajů, zápasů a olympiád. Jednou za čas databázi vyčistím kontrolou na duplicity a vymažu krátké bezvýznamné partie.

Nejčastěji používané operace ve SCID databázích.
Scid umožňuje mít otevřeny až 4 databáze současně a pomocná databáze schránka (Clipboard), celkem 5. Každá databáze má jednu aktuální partii, která se zobrazuje na šachovnici. Partie s číslem 0, je partie, která se zadává Game - New Game a není součástí databáze. Do databáze se tato partie zapíše pomocí Game - Save Add game. Změny které se v ní provedou se před přechodem na jinou partii musí znovu zapsat Game - Save: Replace, nebo je zrušit (Discard).

Vyhledávat v databázi lze určitou konkrétní pozici, nebo pěšcovou strukturu, případně konkrétní figurový materiál, bez ohledu na postavení. Vyhledávat lze samozřejmě určité hráče, výsledky, turnaje, komentované partie, místa turnajů, vymezení výše ELO... atd. Oblíbený postup dvojího vyhledávání představuje například vyhledání všech partií obsahující nějakou pozici v zahájení a také komentáře. Tím získám materiál ke studiu určitého zahájení a z komentářů se dovím, o co v podobném druhu pozic jde.
Velmi zajímavá funkce Scid je sestavení reportu zahájení (Opening report). Scid vyhledá všechny partie, kde se vyskytuje určitá pozice a sestaví ve formě encyklopedie a tabulek všechna hraná pokračování se statistikou četnosti tahů, významnými partiemi (hráčů s nejvyšším Elo) a s výsledky partií. Do Scid lze také namontovat a přepínat různé motory, které umožňují analýzy pozic nebo přímo celých partií s automatickou anotací. Jednou za 1-2 týdny databázi vyčistím a setřídím podle data, (compact a sort).
Při vyhledávání je možné s výhodou používat vícenásobnou filtraci AND, nebo různé vyhledávání slučovat OR. Výsledky filtrace je pak dobré si překopírovat do nějaké pracovní databáze, abychom je v dalším vyhledávání neztratili.

Typický postup při přípravě partií na určité zahájení, nebo partie hráče či skupiny hráčů.
Založím si novou pracovní prázdnou databázi například "priprava_na zapas". Z velké databáze partií vyhledávám pomocí hledání v hlavičkách hráče, které mě zajímají a přidávám je do nové databáze pomocí kopírování (přetahování myší v okně Database Switcher  - "drag and drop" = chytni, táhni a pusť). Naplněnou novou databázi pak mohu kdykoli vyexportovat do PGN a publikovat. Pro nějaké zajímavé pozice v jiné databázi, které chci konzultovat s Megabází, zda se někde vyskytly, si založím novou partii ve SCID:  CTRL-X a do ní nakopíruji tu pozici v jiné databázi CTRL-SHIFT-C (kopíruj), přejdu do Megabase a vložím CTRL - SHIFT - V (vložit) . Pak si vyhledám pozice v megabázi CTRL - SHIFT - B, nebo volbou v menu Search a podívám se na partie, kdo je hrál, kdy a s jakým výsledkem, případně jaké tahy a plány používal. Mohu použít  omezené vyhledání pouze na ty zajímavé partie, které mají komentáře.

Přehled seznamu partií v databázi si zobrazím pomocí CTRL - L (List) a v hlavičkách si vyberu pomocí pravého tlačítka myši a menu ty sloupce, které mě zajímají, například komentáře a varianty. Rozšíření a zúžení sloupců se dělá pomocí CTRL a pravého a levého tlačítka na myši.  Vyhledání partií si také mohu například omezit na hráče s ELO vyšším než 2300. Přechod na aktuální partii, která je žlutě podbarvena, se provádí kliknutím na tlačítko "Current" dole v okně Listingu, kde jsou i tlačítka pro pohyb po seznamu partií.

Další způsoby vytváření sbírky zajímavých taktických pozic a partií
Pokud při přehrávání partií, nebo při řešení úloh narazím na něco pozoruhodného, co mi dělá problémy a měl bych si to zopakovat, pak si vytvořím novou databázi "Slepé skvrny". Pozici si "opíšu" CTRL - SHIFT - S (sestavení pozice) a vložím do databáze "Přidej novou partii" CTRL - S (Add new game). Pokud zjistím chybu, stejným způsobem pozici opravím a znovu uložím CTRL - R (Game - Save: Replace game). Často u úloh bývá pozice ve formátu FEN. Tu pak stačí nakopírovat do schránky a vložit  do nově založené partie CTRL - X (Game - New game). Upozorňuji na jeden problém, na který můžete narazit při analýze pozice motorem. Pokud sestavíte nějakou pozici, kde již z postavení králů a věží není možná rošáda a přesto je v okně sestavování pozice povolena možnost rošády (KQkq), pak se některé motory nerozběhnou (Rybka).
Každou pozici, nebo průběh partie, můžeme libovolně komentovat a měnit pomocí CTRL - E.... Window - Comment Editor . Trvale ji pak uložíme zase v menu Game - Save: Replace game, nebo založíme novou partii Save: Add new game.

Metoda hraní korespondenčních partií se Scid
S korespondenčním šachem teprve začínám, hraji první měsíc a tak tuto dále popsanou metodu budu určitě vylepšovat.
Všechny partie (současně jich hraji 20 ve 2 turnajích) si v určitém stádiu rozehrání partií naimportuji ze serveru korespondenčního šachu do hlavní Megabase. Partie doplním v položce Event, nebo Site - "ICCF001... ", kvůli dalšímu kritériu vyhledání rozehraných partií. Pokud přijde soupeřův tah, vzniklou pozici vyhledám v Megabazi CTRL - SHIFT - B a sestavím zprávu o zahájení v menu Tools - Opening report (CTRL - SHIFT - O). Tak mám rychlý přehled tahů, které se v té pozici v historii hrály a statistiku výsledků partií, které takovým způsobem pokračovaly. K tomu mám přehlednou tabulku různých variant ve formě používané v encyklopedii zahájení ECO. V Opening reportu jsou další přehledy jako nejnovější partie, nejkratší výhry za bílé i černé atd. Vycházím logicky z toho, že hráči se připravují na své partie a vybírají si to nejsilnější pokračování. Pokud se v historii některý tah ukázal jako chyba, tak další hráči ji většinou neopakují, zejména hráči velmistrovské třídy. Teoretické knihy jsou plné chyb a falešných doporučení. Dobrý motor je určitě lepší a věřím mu více než knížkám teoretiků. Zajímavé partie však potřebují překontrolovat na taktické chyby pomocí motoru. Mýlí se hrubě i velmistři. Nebudu proto objevovat trakař nebo ameriku, ale využiji zkušeností mnohem silnějších hráčů než jsem sám. Hraji korespondenčně proto, abych se naučil šachům rozumět a ne abych soupeřům a sobě ukazoval svoje neznalosti a zbytečně školácky prohrával. Objektivní testování svých osobních šachových dovedností dělám při hraní praktického šachu (ELO). Spoléhání se na motor bývá ale také někdy ošidné, protože některé pozice motoru dělají velké problémy a některé není schopen vyřešit vůbec. I kdyby se korespondenční hráči stavěli na hlavu, praktičtí hráči je nikdy uznávat nebudou a mají do jisté míry pravdu. Je to prostě jiná disciplína.
Soupeři (pokud ne všichni, tak valná většina) určitě používají šachové motory k analýze a podle volby jejich tahů také odhaduji jaké mají druhy a verze motorů. Toho se dá využít při odhadu jejich dalšího pokračování a při volbě mé varianty, která jejich motoru bude dělat největší problémy. Pokud budeme mít všichni ten nejlepší motor a nejlepší a nejrychlejší hardware, pak stejně o výsledku partie rozhodne lepší šachová erudice i intuice, lepší znalosti teoretických koncovek, využití analytických předností a slabin motoru a celkový věnovaný čas na analýzy. Typická pro analýzy je například nekonzistentnost hodnocení pozice motorem: Motor hodnotí jako nejlepší jeden tah, ale po hodnocení pozic vzniklých po tomto tahu náhle změní významně a nelogicky hodnocení varianty. Tato nekonzistentnost ukazuje na složitost pozice, nedostatky motoru a podezřelost navrhovaného tahu. Pak je potřeba vzít selský šachový rozum do hrsti a motor využít jen k odhalení několikatahových taktických čertovin v pozici. Člověk by je vymýšlel hodiny a motor to má za pár vteřin. Typicky podezřelá situace při analýze je tato: Motor navrhuje nějaký nejlepší tah, po jeho zahrání a zahrání navržené nejlepší odpovědi protistrany se náhle hodnocení změní na opačné. Takže motor si vlastně v analýze odporuje a nelogicky navrhuje pokračování vedoucí do horší pozice. Někde se tedy musela stát chyba a lepší případ je ten, že navrhovaný tah není ten pravý. Horší případ je, když se stala chyba již dříve. Tyto motorové nelogičnosti se musí "prošlapat" dopředu a zpátky tak, aby se hodnocení pozic buď příliš neměnilo, nebo alespoň se stabilně zlepšovalo a hlavně nezhoršovalo. Počáteční pozice má přeci vyrovnané šance.
Při analýze pozice motorem kritických pozic je možné s výhodou použít funkce Add All Variations (Přidej všechny varianty),  která přidá výsledky analýzy (mám nastaveny 4 linie) do zápisu partie pro další rozbor.

S výhodou je možné použít funkci Merge, pro vložení vyhledaných partií s příslušnou variantou zahájení do rozehrané korespondenční partie, aby nebylo nutno tyto partie znovu hledat ve velké databázi. Kromě výsledků partií je nutno najít pomocí analýzy motore místa, kde byly v partiích hrány slabší tahy a některý hráč zkazil slibnou pozici.

Další SCID Tutorial

Žádné komentáře:

Okomentovat