středa 2. září 2015

Pozvánka na memoriál Čeňka Honsy

Vážení šachoví přátele,
     rád bych Vás upozornil na 17. ročník memoriálu Čeňka Honsy.

Termín konání: sobota 19.9.2015
Místo konání: velký sál Obecního hostince, Choteč (u Sezemic)
Systém turnaje: švýcarský na 9 kol, tempem 2x15  minut + 3 vteřiny/tah (bez zápisu)

Časový program turnaje:
07:45 - 08:45 - prezence
09:00 - 11:30 - 1. - 3. kolo
11:30 - 12:30 - přestávka na oběd
12:30 - 17:30 - 4. - 9. kolo
17:45 - slavnostní ukončení turnaje

Finanční ceny: uvedeny v % z vybraného startovného v turnaji, mohou se změnit směrem nahoru
1. místo 20%
2. místo 10%
3. místo 7%
4. místo 5%
5. místo 3%
Jeden z účastníků navíc získá speciální finanční cenu - „Cenu 2222“, která se losuje po skončení turnaje. Výše této ceny bude ve výši 5% z vybraného startovného v turnaji.
Finanční cenu získá i nejlepší hráč s národním ELO nižším než 1800. Výše této ceny bude ve výši 2% z vybraného startovného v turnaji. Pokud hráč zasáhne do více odměňovaných míst, ceny se sčítají.
Každý účastník obdrží věcnou cenu.

Startovné:
dospělí: 150,- Kč
děti do 15 let, důchodci, tělesně postižení: 50,- Kč
hráči uvedení na listině talentů ČR: zdarma

Doprava:
Svoz je zajištěn autobusem z Pardubic. Odjezd v 8:00 z hlavního vlakového nádraží, zpět odjezd cca v 18:00 (bude operativně upřesněno na místě). Zájemci o svoz se nahlásí současně s přihláškou do turnaje, nenahlášení platí 50,-Kč! Toto opatření je nutné, protože je potřeba znát přesný počet zájemců. Před restaurací je k dispozici parkování pro cca 25 vozů.


Zde je odkaz na podrobněší propozice a zdroj infomace.

Propozice zde

Děkuji za pozornost,
Štefan

Žádné komentáře:

Okomentovat